A
• abang:abrit
• Ada: wonten
• adoh:tebih
• Air: toya
• aja:sampun (sami sareng ‘uwis’ bedane tergantung kalimate)
• ambir:supadon
• ana:wonten
• anak kecil : lare
• arep: ajeng
• awam : siang

B
• bae:mawon
• bagus:eca
• Banyak: katah
• batur:rencang
• bener:leres
• bengi : dalu
• beras:uwos
• Berjalan: mlampah
• Biarkan saja: sanggine mawon
• bocah:lare
• Bukan: sanés

C
• cilik:alit
• cungur:irung

D
• dagang / dodol: sadean
• dake,duwe:gadah
• dalan:dermagi
• dewek:piyambek
• Di belakang: teng wingking
• Di depan: teng ajeng
• Di mana: teng pundi
• diantarane:diantawise
• duduk : linggih
• duit:yatra

E
• endas:sirah
• gawe:damel
• gede:ageng
• gula:gendis

F
G
H
• Habis: telas

I
• ilang:ical
• isor:andap

J
• Jangan begitu: sampun mekoten
• jare:cape

K
• kabeh:sedanten
• Kamu: sampeyan – panjenengan
• kanggo:kangge
• karena:keranten
• karo:kalian
• katon:ketingal
• kecuali:kejaba
• Kesana: mrika
• Kesini: mriki
• klambi:rasukan
• Kurang: kirang

L
• laka:boten wonten
• lamun: umpami,bilih
• lanang:jaler
• lenga :lisa,lenga lantung:lisa lantung,lengan lentik:lisa lentik
• loro :kalih
• lunga :kesah
• luru,nggulati:ngilari
• luwih:langkung

M
• maca:maos
• mahal : awis
• makan : dahar
• mangkat:kesa
• maning:mali
• manjing:mlebet
• mata:soca
• mati:padem
• Mau kemana?: Bade Pundi?
• melu:milet
• mene:mriki
• metu:medal
• mlaku:mlampah
• mlayu:mlajeng

N
• nanti: mengkin
• ndeleng:ningali
• ngaji:ngaos
• nggawa:mbakta
• nginum:ngombe
• ngrungu:mireng
• ngupai:nyukani
• nguyu:nyeni (hehehehe enjing2 ngekih nyeni)
• njaga:ngeraksa
• nyilih:nyambut
• nyoba:nyobi

O
• olih:angsal
• Orang: Tiyang

P
• pada bae : sami mawon
• papat : sekawan
• parek:caket
• pasar : peken
• pasar:peken
• percaya:percanten
• Pergi: késa
• pira : pinten
Q
R
• Rumah: Griya

S
• salah : lepa
• salah:sawon
• Sama siapa: kaliyan sinten
• sapa:sinten
• sawah:sabin
• Saya: Kula (ingsun) :asal kata dari kawula
• Sedang: siweg (contoh: sedang apa? = Siweg punapa?)
• Sedikit: sakedik
• sega:sekul
• Siapa: sinten
• siji : setunggal
• Silahkan: mangga
• Sudah: Sampun (kata sampun juga bisa berarti melarang, contoh: Sampun teng riku=Jangan di situ

T
• Tamu: Sema
• Tidak apa-apa: mboten napa-napa
• Tidak: mboten
• tidur : kilem
• tuku:tumbas
• turu:tilem,sare,kulem

U
• uang : yatra
• ucul:ical (sami kalian ilang)
• umah:griya
• urip:gesang
• uwis:sampun

V
W
• wadon:istrri
• wareg:tuwuk
• wayah:wanci
• wong: tiang
• wulan : sasi

X
Y
• embu:wikan

Z

Iklan